Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø’s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v.

Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø´s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v.

Træsko- og skotøjshandlere i Århus eller disses enker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar