Grosserer P. Wiskum og hustru Johanne Marie Wiskum født Johannesens Legat

Grosserer P. Wiskum og hustru Johanne Marie Wiskum født Johannesens Legat

Legatet kan fortrinsvis søges af efterkommere af legatstifterens søskende. Enker efter funktionærer, der i legatstifternes levetid har været ansat i firmaet P. Wiskum, samt unge under uddannelse inden for urbranchen kan også komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar