Grosserer Rasmus Larsen og Hustrus Mindelegat

Grosserer Rasmus Larsen og Hustrus Mindelegat

Til fordel for enker og ugifte kvinder, der er bosiddende i København eller på Frederiksberg i mindst 2 år, og hvis kår ikke svarer til deres opdragelse. Legatportionerne uddeles en gang årlig. Ansøgningsskema kan rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert samt angivelse af legatets navn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar