Grosserer Svend Stæhrs Mindelegat for hans forældre, direktør Wilhelm Carl Chr. Stæhr og hustru

Grosserer Svend Stæhrs Mindelegat for hans forældre, direktør Wilhelm Carl Chr. Stæhr og hustru

Til ægte descendenter efter afdøde direktør Wilhelm Stæhr, søskende af direktør Wilhelm Carl Chr. Stæhr og fru Karen Stæhr samt af disses ægtefæller samt efterkommere af disse nævnte personer. Personer, der i mindst 10 år har været ansat i A/S Dansk Skinkekogeri i perioden frem til 1971.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar