Grosserer Thomas og Sophie Skyttes legat for husmødre af borger- og embedsstanden i Jylland

Grosserer Thomas og Sophie Skyttes legat for husmødre af borger- og embedsstanden i Jylland

Til husmødre i Jylland, som ikke har råd til selv at bekoste et rekonvalescentophold. Tilskud ydes specielt til kvinder, der har mindreårige hjemmeværende børn. Ansøgningsskema kan rekvireres ved indsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar