Grosserer V Høbye og Hustru Asta Høbye født Borchs Legat til Dansk Blindesamfund

Grosserer V Høbye og Hustru Asta Høbye født Borchs Legat til Dansk Blindesamfund

Blinde og svagsynede der opfylder betingelserne for medlemskab af dansk blindesamfund.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar