Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Gudrun og Johannes Lehmanns Legat

Legatet har til formål at yde hjælp til værdigt trængende - fortrinsvis personer over 40 år - som har kendt bedre dage. Fortrinsret har ansøgere, som tillige er direkte efterkommere af legatstifternes forældre, borgmester Carl Lehmann og hustru Henriette Sofie, f. Schwensen, og sagfører N. C. Christensen og hustru Anna, f. Guldborg. Ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert (kr. 8,00). På legatets hjemmeside kan ansøgningsskema hentes, ligesom der kan rettes henvendelse til legatet via mailadressen. Personer, der tidligere har modtaget legatet tre gange, uden at have særlig tilknytning til stifterne, kan ikke modtage legatet i en vis periode. Kun ansøgere, der kommer i betragtning, vil blive orienteret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar