Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandsens Legat

Guldsmed af Esbjerg Frederik Erlandsens Legat

Til flittige, unge mennesker, fortrinsvis med tilknytning til Esbjerg by og medlemmer af afdødes slægt, der ønsker at studere ved de højere læreanstalter, ved Teknologisk Institut eller andre læreanstalter for håndværkere, hvorfra de skal tage en videregående eksamen samt endvidere for omhandlede unge, der til læse til lærer, husholdningslærer og børnehavelærer eller tage en højere handelseksamen. Ansøgning skal være bilagt kopi af dåbsattest, sidste års årsopgørelse eller anden dokumentation for indtægter og formue. Ansøgninger returneres ikke. Ikke imødekomne ansøgninger vil ikke blive besvaret. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse (frankeret svarkuvert må vedlægges) eller via email.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar