H. P. Hanssens Mindefond

H. P. Hanssens Mindefond

I overensstemmelse med H. P. Hanssens livsgerning at støtte danskheden ved vor sydgrænse ved at yde støtte til påtrængende opgaver, der ligger udenfor bestående foreningers rammer eller økonomiske evner. Uddeles kun i Sønderjylland, og hovedsageligt til forsamlingshuse. Der uddeles ca. årligt 200.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar