Heinz Cohns Legat

Heinz Cohns Legat

Støtte til aktive socialdemokraters internationale politiske og organisatoriske uddannelse, bl.a. gennem studieophold hos andre landes broderpartier, fortrinsvis SPD. Ansøgning kan kun ske via elektronisk formular på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar