Hirtshals Fiskeriforenings Fond af 1981

Hirtshals Fiskeriforenings Fond af 1981

Fondens formål er at yde støtte til ulykkesramte fiskere og personer, der er tilknyttet fiskeriet, disses ægtefæller, børn, familie eller nærtstående i øvrigt, fortrinsvis ved havulykker inden Hirtshals Fiskeriforenings lokalområde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar