Hjælpefond for ældre, afgåede arbejdere og disses pårørende på B & W. Holeby Diesel

Hjælpefond for ældre, afgåede arbejdere og disses pårørende på B & W. Holeby Diesel

Yder understøttelse til: ældre, tidligere i virksomheden ansatte arbejdere, til enker/enkemænd og børn under 18 år efter i virksomheden ansatte medarbejdere, til enker/enkemænd og børn under 18 år efter de af virksomhedens arbejdere, der er afgået ved døden som følge af ulykkestilfælde på virksomhedens arbejdspladser, til enker/enkemænd og børn under 18 år efter de af virksomhedens arbejdere, der forulykkede på arbejdspladsen under udførelsen af deres arbejde. Legatstørrelsen fastsættes af bestyrelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar