Hjælpe- og Understøttelsesfond for nuværende og tidligere medarbejdere ved F. Salling A/S

Hjælpe- og Understøttelsesfond for nuværende og tidligere medarbejdere ved F. Salling A/S

Yde støtte til de i F. Salling A/S ansatte medarbejdere og funktionærer. At indkøbe og leje ejendom for at stille disse til rådighed for tidligere/nuværende medarbejdere til ferieformål. Hjælp til uddannelse til ansatte og deres børn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar