Højgaard & Schultz a/s’ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for Storebælt

Højgaard & Schultz a/s´ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for Storebælt

Fondens formål er at betrygge og forbedre kårene for de ansatte og tidligere ansatte i Højgaard & Schultz a/s
vest for Storebælt og disses pårørende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar