Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat

Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat

Yder hjælp til børn og unge til uddannelse, fortrinsvis sådanne som er eller har været under Holbæk Amts Plejehjemsforenings Forsorg og dernæst børn og unge fra ubemidlede hjem eller plejehjem i Holbæk amt. Endvidere til institutioner til fremme af deres formål vedrørende børneforsorgen. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar