Hovedstadens Sygehusfællesskabs Fællesfond til fordel for patienter på Sct. HansHospital

Hovedstadens Sygehusfællesskabs Fællesfond til fordel for patienter på Sct. HansHospital

Hjælp til de i Københavns kommune boende værdigt trængende personer der er eller
har været indlagt på Sct. Hans Hospital samt til opmuntring og støtte for disse særligt trængende patienter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar