Huslejelegat for værdige og trængende frimurerbrødre af St. Johs. logen Absalon, disses enker

Huslejelegat for værdige og trængende frimurerbrødre af St. Johs. logen Absalon, disses enker

Yder velgørenhed overfor en ubestemt personkreds efter legatbestyrelsens skøn. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar