I. A. L. Mortensen og hustru Caroline Pedersens Legat

I. A. L. Mortensen og hustru Caroline Pedersens Legat

Til studerende der er født eller opvokset i tidligere Kongerslev-Komdrup kommune
og ansøgere med ringe økonomiske forhold, samt ansøgere, der er i færd med en længerevarende uddannelse.
Yderligere oplysninger: Annonceres i december.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar