Isenkræmmer Alfred Callesen og hustru Jenny Callesen, født Smith’s Legat

Isenkræmmer Alfred Callesen og hustru Jenny Callesen, født Smith´s Legat

At give legatmodtagere en virkelig forbedring af deres livsvilkår. Slægtninge har fortrinsret.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af enligtstillede kvinder, navnlig sådanne, som pga. af deres opdragelse kunne forvente bedre livsvilkår, end de har fået, og især sådanne, der har værnet om deres forældre, eller som pga. af svagelighed er hindret i at søge tilstrækkeligt erhverv.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar