Isenkræmmer Johan Madsen og hustru Marie Madsens Mindelegat

Isenkræmmer Johan Madsen og hustru Marie Madsens Mindelegat

Støtte til: A) Trængende blinde. B) Trængende ensomme gamle, mænd såvel som kvinder. C) Sydslesvigere, der ønsker at opnå uddannelse i Danmark, og da fortrinsvis sådanne, der ønsker at frekventere et dansk seminarium med det formål efter endt eksamen at virke for det danske sprogs udbredelse i Sydslesvig. D) Syge og personer, hvis kår ikke svarer til dem, de hidtil har levet under. Ansøgningsblanketter kan afhentes eller rekvireres mod indsendelse af frankeret svarkuvert. Søges efter annoncering. Legatportionernes størrelse: 5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar