Jenle-Fonden

Jenle-Fonden

At indsamle midler og forvalte disse med henblik på at yde tilskud til Aakjærselskabets vedtægtsmæssige arbejdsopgaver, eller anden indenfor rammerne af Aakjærselskabets virke. Der uddeles årligt ca. 3.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar