Jenny Dorthea og Valter Skovhus Thomsens Fond

Jenny Dorthea og Valter Skovhus Thomsens Fond

Fondens formål er at støtte socialt nødlidende personer med henblik på, at de pågældende herved opnår mulighed for at bevare deres livskvalitet. Kriteriet for
ydelsen af tilskud er ansøgernes økonomiske trang og den pågældendes mulighed for at bevare eller opnå en livsglæde. Nødlidende og ensomme pensionister, herunder handicappede, med tilknytning til Nørrejylland har en førsteret til at modtage støtte. Bestyrelsen kan lægge vægt på, at ansøgeren ikke via den almindelige sociallovgivning har mulighed for at opnå den pågældende støtte - uanset støtten vil resultere i, at personer bevarer eller opnår væsentlig livsglæde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar