Jubilæumsfonden for Grundfos A/S

Jubilæumsfonden for Grundfos A/S

Ved gave, lån eller på anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til almennyttige/almenvelgørende, institutioner eller særligt formål, som bestyrelsen skønner fortjener fondens støtte. Der ydes normalt ikke støtte til enkeltpersoner. Ansøgning og uddeling finder sted medio marts, juni, september og december.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar