Julie Damms Studiefond

Julie Damms Studiefond

Yder støtte til 1) videregående studier for danske mænd, der har taget doktorgraden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks tekniske Universitet, 2) mandlige danske studerende, der forventer inden for to år at opnå afsluttende eksamen enten som civilingeniør eller ved Københavns Universitet med fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi som hovedfag. Ansøgning indsendes i 3 eksemplarer. Der uddeles p.t. årligt ca. 300.000 kr. Flere opl. kan ses på hjemmeside. E-mail kan ikke benyttes til indsendelse af ansøgning. Ansøgningsskema downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar