Julie von Müllens Fond (1964)

Julie von Müllens Fond (1964)

Et beløb stilles til rådighed for en eller flere danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter længere tids ophold i udlandet. Legatet er ikke et uddannelseslegat. Ansøgning skal indeholde udførlige oplysninger om uddannelse, forskningsprojekt, formål med rejsen, overslag over udgifter og angivelse af det ansøgte beløb. Søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar