Jurrådets Fond, Aarhus Universitet

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet

At drive servicevirksomhed for de studerende på et politisk neutralt grundlag, overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelser af fondens ydelser.
Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til arrangementer for jurastuderende på Aarhus Universitet.
Kan kun søges af jurastuderende ved Århus Universitet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar