Just Høeg’s Legat

Just Høeg´s Legat

Yder støtte til værdigt trængende familiemedlemmer af legatstifterens og dennes hustrus slægt, fortrinsvis enligt stillede, ugifte og enker, samt enker og enkemænd efter personer hørende til slægten samt endvidere til børns uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar