Justitsraad Christian Carl Bircherod til Fraugdegaard og Hustru Birgitte Balslevs Legat

Justitsraad Christian Carl Bircherod til Fraugdegaard og Hustru Birgitte Balslevs Legat

Økonomisk støtte til skoleelever og unge under uddannelse, som er hjemmehørende i Fraugde og Tornbjerg sogne. Støtte til sognepræstens arbejde blandt nuværende og tidligere konfirmander i Fraugde sogn. Samlet årlig uddeling ca. kr. 30.000. Ansøgningsskema tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar