Justitsraad S A Bojesens familielegat og hjælpefond samt tillægslegat

Justitsraad S A Bojesens familielegat og hjælpefond samt tillægslegat

Legatet skal virke til bedste for legatstifterens efterkommere, fortrinsvis i form af understøttelse til uddannelsesaktiviteter for slægtens unge.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kan rekvireres mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar