Knud Helbech Lauritzens Fond

Knud Helbech Lauritzens Fond

Fondens formål er at støtte uformuende, stærkt nervelidende personer bosiddende i Helsingør kommune. Der skal specielt tænkes på personer, hvis boligforhold af den ene eller den anden grund er utilfredsstillende og som kun har en indtægt svarende til bistandshjælp eller offentlig socialpension. Der uddeles årligt ca. 11.000 kr. i portioner à max. 3.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar