Københavns Amts Kulturfond

Københavns Amts Kulturfond

At yde tilskud til større kulturelle projekter i Københavns Amt.
Yderligere oplysninger: Støtten ydes med udgangspunkt i en række overordnende mål for Københavns Amts indsats på kulturområdet. Det drejer sig om projekter, som har regional interesse, projekter, som eksperimenterer med og videreudvikler de traditionelle
kulturmønstre, projekter med internationale bidrag eller/og projekter, som bygger på samarbejdsrelationer mellem flere kulturinstitutioner. Der ydes hovedsageligt støtte til begivenheder og institutioner i Københavns Amt eller til begivenheder og institutioner, som har væsentlig betydning for amtets borgere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar