Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond

Støtte til tidligere medarbejdere i de virksomheder, som har været ejet af CVL Holding A/S (nu likvideret, tidligere med navnet Vagn Larsen Holding A/S, Aalborg) eller til sådanne medarbejderes efterlevende hustruer og/eller børn. (Dokumentation for ansættelsesforhold skal vedlægges ansøgning.) Støtte til stifterens familie. Støtte til almennyttige formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar