Købmand af Aarhus Th. Chr. Nielsen og Hustrus Mindelegat

Købmand af Aarhus Th. Chr. Nielsen og Hustrus Mindelegat

Styrkelse af Aarhus Købmandsskoles anseelse indadtil og udadtil ved: Tildeling af legater til lærere og elever. Hjælp til løsning af særlige opgaver. Tilskud til kulturelle formål i tilknytning til skolen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar