Købmand Anker Wilhelm Schade og Hustru, Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers Legat

Købmand Anker Wilhelm Schade og Hustru, Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers Legat

Til værdige og trængende personer i København, navnlig sådanne, hvis forhold går ind under betegnelsen skjult nød, fortrinsvis ældre og svagelige damer, som har kendt bedre tider. Legatportioner à 800 kr. Ansøgningsskema fås mod indsendes af frankeret svarkuvert. Årsopgørelse og lægeerklæring skal vedlægges ansøgning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar