Købmand Knud Øster-Jørgensen og Maria Øster-Jørgensens Fond til Medicinske Forskningsformål

Købmand Knud Øster-Jørgensen og Maria Øster-Jørgensens Fond til Medicinske Forskningsformål

Fondets formål er at yde støtte til medicinske forskningsformål gennem uddeling fra fondens indtægter og formue.
Yderligere oplysninger: Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke medicinske forskningsformål, der skal tilgodeses af fondets midler samt afgørelse af de tildelte beløb. Bestyrelsen lader i hvert års oktober/november måned opsætte opslag i ugeskrift for læger om
indsendelse af ansøgninger om tildeling af legat. Uddelingen sker i perioden 15.
november til 15. december. Ansøgning kan ske efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar