Kontorchef Rigmor Skades Legat

Kontorchef Rigmor Skades Legat

Støtte til trængende unge kvindelige studerende, der bor på institutionen Vesterled Frederiksberg og til trængende unge kvindelige studerende i Danmark, Færøerne og Grønland. Støtte til institutioner, som støtter kvindelige studerende, der er i trang.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af trængende unge kvindelige studerende, der bor på institutionen ¯Vesterled® Frederiksberg, og trængende unge kvindelige studerende
i Danmark på Færøerne og Grønland. Fortrinsret har ansøgere fra institutionen ¯Vesterled® samt institutioner, hvis formål er, at støtte unge kvindelige studerende, der er i trang.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar