Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for Selskabet Børnenes Vel i Kolding købstad

Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for Selskabet Børnenes Vel i Kolding købstad

Til fremme af Selskabet Børnenes Vel´s almindelige formål. Kan kun søges af institutioner i Kolding Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar