Læge Povl Carstensens Mindefond

Læge Povl Carstensens Mindefond

Yde hjælp til videre uddannelse af vanskeligt stillede børn og unge, som har haft deres skolegang i Esbjerg til minde om læge Povl Carstensen, Esbjerg, der omkom under besættelsen.
Yderligere oplysninger: Formålet er støtte til videreuddannelse for lærlinge og studerende med væsentlig
tilknytning til Esbjerg (opvækst/skolegang). Ansøgning sker på særlig blanket, der mod frankeret svarkuvert rekvireres og tilbagesendes til Direktøren, Borgerservice, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Kuverten skal mærkes Læge Povl Carstensens Mindefond. Fonden støtter ikke andre formål end videreuddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar