Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

Rentefri lån. Hjælp til uddannelse og studier til personer, der ellers ikke af økonomiske grunde har opnået en stilling eller et erhverv. Såfremt der stilles betryggende sikkerhed for lånet, skal kun 75% af lånet tilbagebetales. Kan kun ansøges af personer fra Bregninge sogn, Ærø. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar