Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster

Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster

Af nævnte legats midler foretages udlån i størrelsesordenen kr. 100.000,00 til kr. 300.000,00 til dygtige unge landmænd til køb af landbrugsejendom på Lolland-Falster. Der kan endvidere ydes tilskud til unge landmænd til erhvervelse af landbrugsejendom – først og fremmest til omkostningerne ved erhvervelsen. Lån ydes mod pant i den købte ejendom. Lånet forrentes med 5% p.a. og kan eventuelt være afdragsfrit i en periode. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til ADVODAN LOLLAND-FALSTER.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar