Laura og Hans Ammitzbølls Fond

Laura og Hans Ammitzbølls Fond

Til fremme af unges uddannelse og dygtiggørelse. Fortrinsberettigede til ansøgningen er efterkommere af Hans Ammitzbølls bedsteforældre, Rasmus og Elisabeth Ammitzbøll og Hans Peter og Marie Cathrine Barfod, samt Laura Marie Ammitzbølls forældre, Axel og Cordelia Rindom. Den endelige afgørelse af fortrinsberettigelsen tilkommer bestyrelsen. Ansøgning vedlagt dokumentation for evt. slægtskab skal indgives skriftligt. Da mængden af ansøgninger er betydelig, gives der kun meddelelse til de ansøgere, hvis ansøgning imødekommes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar