Legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring.

Legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring.

Legatet kan søges af studerende, der er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetsstyring indgår som et hovedelement i studiet. Kvalitetsstyring skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer. Studiet beskæftiger sig med kvalitetsstyring, herunder emner indenfor miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring og excellence. Ansøgninger skal udover en beskrivelse af studiet og et kort cv om ansøgeren, indeholde dokumentation for ansøgerens deltagelse i studiet og for at kvalitetsstyring indgår som et hovedelement. Antallet af legater og disses størrelse fastsættes hvert år i februar måned. Ansøgning skal fremsendes i perioden 1. marts til 1. april.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar