Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt

Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt

Til seminarieuddannede lærere i Ribe amt, til videreuddannelse i ind- eller udland.
Yderligere oplysninger: Legatet skal være anvendt inden 1. sept. Ansøgning skal indeholde oplysninger om, hvad man vil anvende llegatportionen til, kursets eller uddannelsens varighed, desuden alder, dimissionsår og nuværende ansættelsessted. Derudover udførlige oplysninger om det økonomiske grundlag for kurset, anslåede udgiftrer,
evt. dobbelt husførelse og om der er søgt tilskud fra anden side.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar