Legatet efter Ellen og Jørgen Pedersen, Allingebjerggård

Legatet efter Ellen og Jørgen Pedersen, Allingebjerggård

Til unge nyetablerede landmænd i Frederiksborg Amt. Der ydes støtte til unge i Frederiksborg Amt, som første gang etablerer sig som selvstændig landmand. Ansøgere med en praktisk og teoretisk landbrugsmæssig uddannelse vil blive foretrukket. Der uddeles et antal legatportioner for i alt op til 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar