Legatet Omnia-Fonden, oprettet af Einar og Ellen Jensen

Legatet Omnia-Fonden, oprettet af Einar og Ellen Jensen

Halvdelen af midlerne anvendes til sociale organisationer, der arbejder for personer, der er ramt af sygdom eller uden egen skyld er kommet i social nød. Det bemærkes, at der ikke gives legat til enkeltpersoner, medmindre disse måtte være fortrinsberettigede, jf. nedenfor. Den resterende halvdel anvendes til legatuddeling til uddannelse for unge handelsfolk, teknikere eller arbejdere inden for emballagebranchen, eller som tilskud til forskning og forsøg, og har til formål at videreudvikle teknikken inden for denne branche. Fortrinsberettigede er kvalificerede personer, der er blevet ansat i Omniakapsler A/S (Metropak A/S), før Einar Jensen den 24. juli 1968 afhændede virksomheden, disses enker eller børn, såfremt det fornødne ansættelsesforhold dokumenteres. Ansøgning skal bilægges fornøden dokumentation for påberåbte forhold og frankeret svarkuvert skal vedlægges. Kan kun søges efter opslag i dagspressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar