Legatet til hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben

Legatet til hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben

Legatet yder hjælp til medicinske studerende, til læger til studier eller færdiggørelse af doktordisputatser eller til rejser med videnskabelige formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar