Viggo Triers Rejselegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo Triers Rejselegat Rejseunderstøttelse for lærere ved den højere almenskole. Yderligere oplysninger: Legatet annonceres i ¯Folkeskolen® og ¯Gymnasieskolen®. Se også:Grosserer Erik Triers FondIngeborg og Viggo Eskesens MindelegatKarl Viggo Petersens MindelegatFrøken Marie Hansens og Architekt Friherre Theophilos Hansens RejselegatBoghandlermedhjælperforeningens Rejselegat for yngre medhjælpereEjvind Dambergs Rejselegat af 2. juni 1981

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Verner Olsens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Verner Olsens Mindelegat Tildeling af rejselegater til studerende ved Handelshøjskolen i København. Yderligere oplysninger: Rejserne er defineret som ´Studierejser for sprogets skyld til et engelsk eller fransksproget område´. Kan kun tildeles studerende ved Handelshøjskolen i København. Se også:Sekretær Verner Olsens MindelegatAndreas Sørensen og hustrus FondF. L. Smidths Jubilæums LegatSamfundslitteraturProf. dr. phil. Verner Dahlerups BoglegatKøbmand L. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vendsyssel Tidendes Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vendsyssel Tidendes Fond Bidrag til almenvelgørende formål fortrinsvis i Vendsyssel. Se også:GårdsholtfondetStudiefonden af 1. 12. 1971Henriette Johanssons mindelegat til fordel for konfirmander og unge i Biersted, Vendsyssel og Hørdum ThyEmma Sørensen og Arnold Sørensens FondDyrlæge N. Jensen og hustrus MindelegatForskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vekselerer I. S. Monies og hustrus Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vekselerer I. S. Monies og hustrus Legat Uddeles til ansøgere af middelstanden med bopæl København og nærmeste omegn. Fortrinsvis i tilfælde af sygdom eller anden ulykke. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert i perioden 1.-15. marts. Ansøgningsskema skal benyttes. Ansøgninger skal til kontaktadresse. Se også:Vekselerer Villiam H. Michaelsens LegatDriftsbestyrer Jens Møldrup Nis-Hanssen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Varde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Varde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfond Yder støtte til trængende af handelsstanden i Varde og af dens efterladte. Fortrinsret til de der selv eller de, hvis forsørgere er eller har været medlem af selskabet. Ansøgningsskema averteres hvert år i februar måned. Ansøgningsfristen er på 14 dage. Der uddeles årligt ca. 14.000 kr. Se også:Vejle Handelsstands UnderstøttelsesfondStiftelsen Varde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Urmager Christen Madsen og hustru Hulda Louise Elisabeth Madsens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Urmager Christen Madsen og hustru Hulda Louise Elisabeth Madsens Mindelegat Yder faglig eller merkantil videreuddannelse af urmagere eller optikere, der er medlemmer af Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne. Der uddeles årligt ca. 9.000 kr. Se også:Urmager af Viborg Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens MindelegatUrmager Lars Nielsen og hustru Elisabeth Nielsens MindelegatFamilien J. V. Madsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Universitetet for Udlændinge i Sienas legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Universitetet for Udlændinge i Sienas legater Til deltagelse i kurser i italiensk sprog og kultur for italienskstuderende og andre, der studerer italienske forhold. Deltagelse i kurser i italiensk sprog og kultur i perioden april-december. Ikke til folk uden noget kendskab til italiensk. Ansøger skal sende kort cv samt 2 anbefalinger. Se også:Universitetet for Udlændinge i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater Yder uddannelsesstøtte, rejselegater m.v. til unge, der har rødder i foreningens område og videreuddanner sig inden for handel, fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv. Årsopgørelse og kendskab til et medlem af foreningen skal være til stede. Se også:Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommunerStørre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden af 2. april 1801

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden af 2. april 1801 Yder støtte til værdige og trængende efterladte børn under 20 år af militært personel ved Søværnet af løjtnantsgrad eller lavere grad samt af andet på tilsvarende eller lavere lønningsniveau værende personel, der indtil dødsfaldets indtræden var i tjeneste ved Søværnet. Børn af personel, der er omkommet ved eller som følge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tune Landboskoles Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tune Landboskoles Jubilæumsfond Ved legater at støtte studierejser og studieophold o.lign. af længere varighed i forbindelse med efteruddannelse i oplysningens og undervisningens tjeneste indenfor landbrugsområdet. Yderligere oplysninger: Legatmodtagerne forpligtiges til at afgive en skriftlig rapport efter rejsen. Se også:Studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til SjællandFru Ane Margrethe Jørgensens LegatDanske Mejeriers Fællesorganisations Jubilæumsfond af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges