Vekselerer I. S. Monies og hustrus Legat

Vekselerer I. S. Monies og hustrus Legat Uddeles til ansøgere af middelstanden med bopæl København og nærmeste omegn. Fortrinsvis i tilfælde af sygdom eller anden ulykke. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert i perioden 1.-15. marts. Ansøgningsskema skal benyttes. Ansøgninger skal til kontaktadresse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Varde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfond

Varde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfond Yder støtte til trængende af handelsstanden i Varde og af dens efterladte. Fortrinsret til de der selv eller de, hvis forsørgere er eller har været medlem af selskabet. Ansøgningsskema averteres hvert år i februar måned. Ansøgningsfristen er på 14 dage. Der uddeles årligt ca. 14.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Universitetet for Udlændinge i Sienas legater

Universitetet for Udlændinge i Sienas legater Til deltagelse i kurser i italiensk sprog og kultur for italienskstuderende og andre, der studerer italienske forhold. Deltagelse i kurser i italiensk sprog og kultur i perioden april-december. Ikke til folk uden noget kendskab til italiensk. Ansøger skal sende kort cv samt 2 anbefalinger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater Yder uddannelsesstøtte, rejselegater m.v. til unge, der har rødder i foreningens område og videreuddanner sig inden for handel, fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv. Årsopgørelse og kendskab til et medlem af foreningen skal være til stede. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden af 2. april 1801

Understøttelsesfonden af 2. april 1801 Yder støtte til værdige og trængende efterladte børn under 20 år af militært personel ved Søværnet af løjtnantsgrad eller lavere grad samt af andet på tilsvarende eller lavere lønningsniveau værende personel, der indtil dødsfaldets indtræden var i tjeneste ved Søværnet. Børn af personel, der er omkommet ved eller som følge… Fortsæt læsning af Understøttelsesfonden af 2. april 1801

Tune Landboskoles Jubilæumsfond

Tune Landboskoles Jubilæumsfond Ved legater at støtte studierejser og studieophold o.lign. af længere varighed i forbindelse med efteruddannelse i oplysningens og undervisningens tjeneste indenfor landbrugsområdet. Yderligere oplysninger: Legatmodtagerne forpligtiges til at afgive en skriftlig rapport efter rejsen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]