William og Thea Boysens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Thea Boysens Legat To lige store legatportioner til to unge dansksindede sønderjyder, som er under fortsat uddannelse i Danmark og som må anses for værdigt trængende til en sådan økonomisk støtte. Legatet kan således ikke gives til studieophold i udlandet. Legatet uddeles kun efter fremsendt ansøgningsskema, som rekvireres hos nedennævnte sekretær, bilagt frankeret […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Wilhelm Hansen Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Wilhelm Hansen Fonden Der uddeles legater til støtte for musik, dans og teater – fortrinsvis dansk. Legater kan søges af enkeltpersoner eller grupper. Bestyrelsen kan desuden yde støtte på eget initiativ. Der ydes ikke støtte til amatørforeninger og -kor samt til udgivelse af bøger, videoer, film, noder, CD´er eller indkøb af inventar og instrumenter. Ansøgning […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vojens Handels- og Industriforenings Jubilæumslegat af 1957

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vojens Handels- og Industriforenings Jubilæumslegat af 1957 Stipendier til videreuddannelse af lærlinge, der har udstået deres læretid hos en af Vojens Handels/Håndværkerforenings medlemmer. Se også:Vojens Handels- og Industriforenings JubilæumslegatHøng Håndværker-, Handels- og Industriforenings JubilæumsfondThisted Handels- og Industriforenings og EUC Nordvests LegatfondThisted Handels- og Industriforenings og Nordvestjysk Handelsgymnasiums LegatfondLangelands Håndværker- & Industriforenings LegatHandels- og virksomhedsforeningen Frederiks […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vilhelm Carlsen Langthjems Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vilhelm Carlsen Langthjems Legat Kan søges af aktive medlemmer af Hjørring-Frederikshavn Familiebrug og disses børn under uddannelse. Der uddeles årligt ca. 7.000 kr. Se også:Købmand Th.C. Carlsens MindefondFabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus LegatFamilien Carlsen Donsteds LegatBorgmester Vilhelm Andersens LegatEmma og Vilhelm Mannheimers LegatForretningsfører Vilhelm Høeberg-Hansens og frk. Elly Hansens Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vilh. Hansen og hustrus Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vilh. Hansen og hustrus Mindelegat Støtte til unge handels- og kontorfunktionærers videre uddannelse i deres fag i indland og udland. Ansøger skal have faglig HK-uddannelse og være mellem 20 og 30 år, 3 års medlemskab af HK og være ude af stand til selv at bekoste uddannelsen. Yderligere oplysninger: Ansøgerens forældre eller nære pårørendes økonomiske […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Viggo Astrups Familielegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viggo Astrups Familielegat Til unge mænd under 35 år til uddannelse og/eller etablering, idet 2. eller fjernere generation af Viggo Astrups forældre Karen og Kristian Astrup til enhver tid har fortrinsret, og således at nærmere slægtninge går forud for fjernere slægtninge. Ved ansøgning skal slægtskab kunne dokumenteres. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. Se også:Aage […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Valby Haandværker og Industriforenings Uddannelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valby Haandværker og Industriforenings Uddannelsesfond Legater ydes til studium vedr. videregående uddannelse indenfor håndværk og industri. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. Ansøgningsskema kan afhentes ved personlig henvendelse til Nordea A/S, Valby Langgade 44, 2500 Valby eller ved skriftlig henvendelse til administrator vedlagt frankeret svarkuvert. Se også:Valby Handelsforenings ByggefondFrederiksværk Haandværker- og Industriforenings Støtte- og UddannelsesfondValby […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Undervisningsinspektør Hans I. Hansens Legat Uddeling af legatportioner til lærere eller lærerinder i folkeskolen samt private skoler, som søger videreuddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Der skal ved legatuddelingen bl.a. lægges vægt på, om en ansøger er kommet i økonomisk trang som følge af videreuddannelsen. Søges efter opslag på studenter-website på […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


UBVA Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

UBVA Legat Legatet kan søges af: 1) Forfattere, der har forsvaret en doktor- eller Ph.D afhandling, der er trykt og mangfoldiggjort i bogform med sigte på almindeligt salg til almenheden, men som f.eks. p.g.a. bevillingsmæssige forudsætninger ikke har opnået sædvanligt forfatterhonorar herfor. 2) Forfattere, der uden sigte på erhvervelse af en akademisk grad har offentligtgjort […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Torben og Alice Frimodts Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Torben og Alice Frimodts Fond Fondens formål er at fremme humanitære, videnskabelige og økologiske formål. Almen social understøttelse er ikke omfattet. Hvis legater uddeles til personer, skal disse hovedsageligt være fyldt 30 år og kun undtagelsesvis uddeles til yngre. Indkomne legatansøgninger vurderes og bevilges af en fondsbestyrelse på tre medlemmer ifølge vedtægterne. Ansøgninger skal være […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges