Virring-Essenbæk Sognes Spare- og Lånekasses Legatfond

Virring-Essenbæk Sognes Spare- og Lånekasses Legatfond A. Hjælp til et eller to unge mennesker til videre uddannelse, være sig faglig eller boglig. B. Understøttelse til et eller to unge mennesker, der uden egen skyld er kommet i trang. Yderligere oplysninger: De unge skal være hjemmehørende i Virring eller Essenbæk sogne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Verner Olav Anders Pedersens legat

Verner Olav Anders Pedersens legat Julehjælp eller anden hjælp til ældre og andre værdigt trængende med bopæl i Fløng Sogn eller med tilknytning til sognet. Ansøgning om julehjælp skal ske senest 1. december. Ansøgning om anden hjælp kan ske hele året. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Varelotteriets Legat

Varelotteriets Legat Til håndværkslærlinge og -svende i Odsherred, som økonomisk bistand til brug for faglig uddannelse og lign. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Urmager H. J. Klints Mindefond

Urmager H. J. Klints Mindefond Støtte til unge håndværkeres og industridrivendes, med tilknytning til EUC Ringsted, eller Håndværk og Industri i Ringsted og Omegn, dygtiggørelse og uddannelse på skoler og kursus. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]