Yrsa og Børge Werner Madsens Fond for beboere i Lions Park

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Yrsa og Børge Werner Madsens Fond for beboere i Lions Park At gøre livet lettere for beboerne i Lions Park, Lendemosevej, 2850 Nærum gennem årlig uddeling af legatportioner. Se også:Lions Club Birkerød BoligfondLions Club VråLions-Fonden for ældre af 1978Lions Club Søllerød’s ældrefondLions Club Randers GudenåErik og Karen-Magrethe Brüels Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Winthers Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Winthers Legat Til unge, som ikke bor hjemme, er under uddannelse og født eller opvokset i Hvilsager Sogn. Der uddeles i alt 7.500 kr. Ansøgning skal være begrundet. Se også:Jens Winthers LegatHenry og Nielsine Kristine Winthers LegatSkræddermester Carl C. Christensen og Hustru Sørine Rasmine Christensen, født Winthers LegatBankdirektør Overretssagfører Eugen Schoug og hustru Elise Caroline, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William S. Knudsen og Clara E. Knudsen Rebildfond Støtte til danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed ved højere uddannelsesinstitutioner til studier udelukkende i USA og Danmark. Der ydes ikke støtte til praktikophold, skole- og værtsfamilieophold. Begrænsede midler. Kun de, der er blevet tildelt legater, vil få svar på ansøgningen. Se også:William S. Knudsen and Clara […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund Udveksling af danske og amerikanske unge i uddannelsesøjemed til studier i de respektive lande. Yderligere oplysninger: Der ydes ikke støtte til grupperejser, skole- og værtsfamilieophold. Dianas og Irenes Fond (1963), William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund (5096) samt 1000 $ Fonden (3748) betegnes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


William & Hugo Evers Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

William og Hugo Evers Fond Yder støtte til institutioner med velgørende og sygdomsbekæmpende formål samt til studier, fortrinsvis indenfor byggefagene og veterinære uddannelser. Kun ansøgninger der i indledningen tydeligt giver oplysning om flg. kommer i betragtning: 1) CPR/SE-nr., 2) SU, 3) Studieretning/optagelse i udland, 4) gennemført studietid (min. 2 år), 5) Kontonummer og registreringsnummer. Dokumentation […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat Uddele renten af legatkapitalen til kulturelle og idrætslige formål eller til hjælp til uddannelse eller til etablering af rentefri lån. Yderligere oplysninger: Legatet kan alene søges af unge mennesker fra de områder hvor sparekassen havde sit virke. Se også:Sulsted-Aistrup Sognes Spare- og Lånekasses MindelegatVirring-Essenbæk Sognes Spare- og Lånekasses LegatfondLønborg […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vejle tekniske Skoles Legat af 1972

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vejle tekniske Skoles Legat af 1972 A) Skolebygninger og skolelokalers udsmykning. B) Understøttelse af tidligere elever under videreuddannelse. C) Studierejser eller anden form for dygtiggørelse af skolens personale. Se også:Roskilde tekniske Skoles DispositionsfondKøbenhavns Tekniske Skoles FælleslegatSkive Tekniske Skoles UddannelsesfondViborg Tekniske Skoles LegaterHolstebro Tekniske Skoles StudiefondAssens Tekniske Skoles Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat Til betaling af ophold på rekreationshjem. Til ophold i indtil 11 dage for personer, der på grund af psykiske, sociale, økonomiske eller andre personlige forhold har behov for rekreation. Ansøgeren må være selvhjulpen. Legatet betaler hverken transport til eller fra rekreationshjemmet og eventuel behandling. Ansøgningsskema, som […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vær og Nebel Sognes Fælleslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vær og Nebel Sognes Fælleslegat Til økonomisk vanskeligt stillede i de to sogne. Tilskud til sociale formål i Vær og Nebel sogne, til hvis gennemførelse der ikke eller kun delvis kan ydes tilskud af det offentlige. Legatets størrelse afhænger af renteafkastet og uddeles hovedsagelig til foreninger med sociale formål. Se også:Sigrid og Henrik Christensens MindelegatFælleslegat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte Understøttelse kan efter bestyrelsens skøn udbetales til mænd, kvinder, unge, hvis forældre driver eller har drevet landbrug som ejer, bruger, forpagter eller forvalter i Jylland og som er i økonomisk trang. Ansøgning om understøttelse, indsendes på dertil indrettede skemaer til Socialkonsulentordningen på Lanbo Nord, der herefter sikrer, at […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges